Falsafah Sekolah

Berusaha menuju ke arah kecemerlangan seimbang demi pencapaian  wawasan dan kedaulatan ilmu di samping melahirkan murid yang beriltizam.

«
»