Latihan Asas Kebakaran

[slideshow id=3]

MATLAMAT

Matlamat utama latihan kebakaran ini diadakan adalah untuk memberi pengetahuan dan pendedahan kepada warga sekolah tentang bahaya kebakaran dan cara menyelamatkan diri ketika kebakaran .

 OBJEKTF

Pelajar dapat mengetahui laluan yang betul untuk keluar dengan selamat. 

Memberi maklumat kaedah mengawal kebakaran. 

Memberi pendedahan kepada warga Sk Sungai Ara tentang bahaya kebakaran

«
»