Matlamat sekolah

1.Melahirkan murid yang aktif untuk mengembangkan potensi murid.

2.Mengasuh murid supaya mempunyai semangat kekitaan terhadap diri sendiri,      sekolah dan alam sekitar.

3.Membentuk murid supaya tabah  menghadapi cabaran.

4.Mencurahkan ilmu yang sebanyak mungkin kepada anak-anak didik.

5.Mengamalkan yang fardhu.

«
»