Datang Dengan Harapan, Pulang Dengan Kejayaan"

                                         

 MISI

SKSA Mewujudkan Iklim, Budaya dan Watak Sekolah Meliputi Akademik, Sahsiah, Kokurikulum Dan Pengurusan Sekolah

                                                        VISI

Sekolah Kebangsaan Sungai Ara Cemerlang Akademik,Gemilang Modal Insan Dan Terbilang Sukan Di Peringkat Daerah Dan Negeri.

Close Menu