Perkhemahan Jati Diri,Kem Mutiara,Bukit Mertajam

[slideshow id=2]

          Matlamat utama untuk membangkitkan kesedaran, keinsafan dan semangat kerjasama dikalangan peserta.Selain itu,aktiviti ini juga dapat membina serta memperkukuhkan semangat keberanian dan jati diri serta memupuk sikap yakin diri untuk belajar.

Selain itu,program ini juga dapat membina daya tahan mental dan fizikal di kalangan peserta sebagai bekalan menghadapi masalah dan cabaran yang mendatang .

«
»