Program Jaya Waris Tahun 6 (Sidang 2018)

Pogram Jaya Waris Diadakan Pada 27 Januari 2018 bertempat di Halaman Ara.
Matlamat utama bertujuan penetapan target bagi peperiksaan PPSR 2018 dan ceramah  motivasi bagi meningkatkan keyakinan diri untuk persediaan calon PPSR .Penglibatan IbuBapa amat menggalakkan dan memberi sokongan sepenuhnya semasa program ini dijalankan.

«
»